Mynd i'r cynnwys

Cerbydau Trydanol

Mewn ymgais i leihau’r llygredd o gerbydau ac arwain y ffordd at ddiwydiant cerbydau sy’n lanach, mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi gwaharddiad ar werthu ceir petrol a diesel newydd o 2030. 

O ganlyniad, mae gwerthiannau cerbydau trydanol (EVs) yn cynyddu’n gyflym. Yn ôl data cychwynnol o Gymdeithas Gwneuthurwyr a Masnachwyr Cerbydau (SMMT), mae ceir y mae’n rhaid eu gwefrio bellach yn cynrychioli mwy na 10% o’r ceir sy’n cael eu gwerthu yn y DU, sef cynnydd o 180% o flwyddyn i flwyddyn.  

Mae egwyddor dylunio Adeiladau Gweithredol SPECIFIC yn cynnwys technolegau ynni adnewyddadwy mewn adeiladau ar gyfer gwres, pŵer a thrafnidiaeth. Mae’n defnyddio system ddeallus i reoli a rhyddhau ynni solar i ble bynnag neu bryd bynnag y mae angen amdano – boed mewn adeilad, i gerbydau trydanol neu’r grid – gan wneud mabwysiadu cerbyd trydanol yn ddewis amlwg. Mae gan Brifysgol Abertawe fflyd o 25 o gerbydau trydanol ac rydym ni’n gweithio’n rhagweithiol gyda busnesau a sefydliadau i hyrwyddo poblogrwydd cerbydau trydanol, yn ogystal â chynnig cyngor ar dechnoleg.  

Yn ystadegol, mae 80% o wefru cerbydau trydanol yn digwydd yn y cartref, 15% yn y gweithle a 5% mewn mannau gwefru cyhoeddus. Gyda’r cynnydd disgwyliedig mewn mabwysiadu cerbydau trydanol fel rhan o fflyd neu gan unigolion bellach yn dod yn realiti, bydd dulliau gwefrio â phlwg yn rhoi galw ychwanegol ar y grid yn ystod amseroedd prysur (sef cyrraedd y gwaith neu ddychwelyd gartref). Am y rheswm hwn, mae SPECIFIC yn gweithio’n gydweithredol i ymchwilio i ffyrdd mwy clyfar o wefru cerbydau trydanol er mwyn cynorthwyo’r grid a lleihau pigau mewn galw am ynni ar adegau prysur. Gyda dau Adeilad Gweithredol ar Gampws y Bae sy’n cynnwys storio thermal a gwefru cerbydau trydanol, mae SPECIFIC yn cynnig llwyfan ar gyfer profi cynnyrch caledwedd a meddalwedd arloesol, sy’n cynnig mewnwelediadau i berfformiad system a llifau refeniw newydd posib. 

Os oes gennych chi dechnoleg neu gynnyrch sy’n gysylltiedig â gwefru cerbydau trydanol clyfar, neu os hoffech chi gyngor ar fabwysiadu cerbydau trydanol, cysylltwch â ni.

Demand Side Response involves shifting certain electrical loads (e.g. EV car charging) from times when electricity is expensive or generated by fossil fuels to times when it is cheaper or dominated by renewables. Watch our animation to find out more…