Mynd i'r cynnwys

Cyfarfod Grŵp Ffotocemeg y Gymdeithas Gemeg Frenhinol

Iau 20 – Gwener 21 Medi 2018

Nod Cyfarfod Grŵp Ffotocemeg y Gymdeithas Cemeg Frenhinol yw dod â chymuned ffotocemeg y DU ac Iwerddon ynghyd er mwyn amlygu rhai datblygiadau diweddar mewn nifer o feysydd, o ffotocemeg sylfaenol a ffotoffiseg strwythurau a deunyddiau moleciwlaidd ac uwchfoleciwlaidd, ffotocemeg ddamcaniaethol a thechnegau sbectrosgopeg uwch i ddyfeisiau, tanwyddau solar a chelloedd solar a ffotocemeg at ddibenion gofal iechyd.

Mae’r cyfarfod hwn yn adeiladu ar lwyddiant cyfarfod dwyflynyddol yr Ymchwilwyr Ffotogemeg a gynhaliwyd yng Ngholeg y Drindod yn 2011, Belfast yn 2013, Newcastle yn 2015 a Birmingham yn 2017.

Dyddiad cau

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]

Cyflwyniad

Lawrlwythwch Dempled Crynodeb Ffotocemeg a chyflwynwch y ffeil ar ffurf pdf. Cadwch ffeil y crynodeb fel a ganlyn: Oral_Cyfnew neu Poster_Cyfenw

Anfonwch eich crynodeb ar gyfer cyflwyniadau llafar a phoster i: photochemistry.meeting@gmail.com

Noddwyr Eraill

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]

Siaradwyr a gadarnhawyd

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]

Lleoliad

Awditoriwm 001 – Y Sefydliad Ymchwil Ynni a Diogelwch (ESRI), Prifysgol Abertawe, Campws y Bae  (gweler y map isod).

 

Teithio

Sylwer, mae prinder lleoedd parcio yn agos at Gampws y Bae Prifysgol Abertawe yn ystod y cyfnod hwn oherwydd dyma’r adeg pan fydd y myfyrwyr yn cyrraedd. Felly, rydym yn argymell eich bod yn defnyddio  cludiant cyhoeddus i gyrraedd y cyfarfod. Mae rhagor o wybodaeth ar gael drwy’r dolenni canlynol:

www.firstgroup.com/south-west-wales

https://www.natgroup.co.uk/service-area/swansea-gower-peninsula

Llety

Mae gan Abertawe amrywiaeth o fathau o lety i ddiwallu anghenion a chyllidebau pawb, ond rydym yn argymell archebu llety cyn gynted â phosib.

Y Pwyllgor Trefnu

Prifysgol Abertawe – Dr Catherine Suenne De Castro (c.s.decastro@abertawe.ac.uk)

Prifysgol Strathclyde – Dr Robert Edkins (robert.edkins@strath.ac.uk)

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]
Share this post: