Mynd i'r cynnwys
Perovskite Cell Samples

Astudiaeth Achos:
Ffordd Fwy Diogel a Gwyrdd i Greu Celloedd Solar

Trosolwg

Mae celloedd solar perfosgit carbon a argraffir wedi dangos addewid enfawr. Gellir eu cynhyrchu’n rhad ac yn hawdd ac mae costau sefydlu sylfaenol yn isel. Maent hefyd yn arwain at lefelau uchel o sefydlogrwydd. Ond mae problemau’n parhau. Mae toddyddion sy’n cael eu defnyddio i wneud y celloedd yn anghynaliadwy, yn wenwynig neu’n seicoweithredol.

Mae toddyddion seicoweithredol wedi’u gwahardd mewn rhai gwledydd, sy’n creu problemau cyfreithiol ac yn atal ymchwil a chydweithio. Gall toddyddion gwenwynig, anghynaliadwy fod yn niweidiol i bobl sy’n gweithio gyda nhw ac ni ellir eu defnyddio yn y tymor hir chwaith. Mae angen nodi opsiynau mwy diogel a gwyrdd.

Mae tîm ffotofoltäig SPECIFIC wedi gwneud hyn ac wedi cyflwyno toddydd newydd sbon a gwyrdd. Mae hyn yn disodli toddyddion anaddas sy’n cael eu defnyddio mewn celloedd solar perfosgit ar hyn o bryd. Mae celloedd solar yn cynhyrchu ynni glân ac maent yn hanfodol i’r cyfuniad o egni i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd. I symud tuag at net sero, mae angen i ni sicrhau bod gweithgynhyrchu celloedd solar mor wyrdd â phosib hefyd.

Partneriaid y Prosiect: SUNRISE

Nodau

  • Disodli’r defnydd o doddyddion gwenwynig, seicoweithredol ac anghynaliadwy a ddefnyddir wrth weithgynhyrchu celloedd solar perfosgit
  • Sicrhau bod y toddydd yn addas i’w uwchraddio
  • Cynnal perfformiad celloedd solar

Effaith:

  • Wedi’i wneud o stociau cynaliadwy
  • Dim problemau cyfreithiol o ran ei ddefnydd ledled y byd
  • Yn addas ar gyfer prosesau gweithgynhyrchu ar raddfa fawr
  • Ddim yn wenwynig ac y gellir ei gompostio
  • Sefydlogrwydd inc gwell, yn well i argraffu

Roedd y papur hwn wedi’i amlygu fel Datblygiad Poblogaidd yng nghasgliad diweddar y cyfnodolyn Materials Science.

Papurau ymchwil yr astudiaeth achos hon yw:

Cyhoeddwyd γ‐Valerolactone: A Nontoxic Green Solvent for Highly Stable Printed Mesoporous Perovskite Solar Cells yn y cyfnodolyn Energy Technology.

Cyhoeddwyd Green Solvent Engineering for Enhanced Performance and Reproducibility in Printed Carbon-Based Mesoscopic Perovskite Solar Cells and Modules yn y cyfnodolyn Material Advances.

Roedd yr ymchwil hon yn bosib o ganlyniad i gyllid gan brosiect SUNRISE, a ariannwyd gan Gronfa Ymchwil Heriau Byd-eang UKRI a thrwy gyllid y Ganolfan Arloesi a Gwybodaeth SPECIFIC gan y Cyngor Ymchwil Wyddonol Peirianneg a Ffisegol, Innovate UK a Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Share this post: