Mynd i'r cynnwys

Dr Philip Ramsey

Penodwyd Phil Ramsey yn Brif Swyddog Technoleg Grŵp NSG ym mis Chwefror 2012.

Ymunodd Phil â Pilkington yn 1990 fel Uwch Wyddonydd Ymchwil yn y Ganolfan Ymchwil a Datblygu yn Lathom, y Deyrnas Unedig. Yn 1994 penodwyd Phil yn Rheolwr Marchnata Technegol ar gyfer Pilkington Micronics yn San Jose, California. Yna bu Phil yn cyflawni amrywiol swyddi ym meysydd Gweithgynhyrchu a Rheoli Ymchwil a Datblygu gyda Pilkington. Fe’i penodwyd yn Is-bennaeth Technoleg, Cynnyrch Adeiladu i Grŵp NSG wedi i NSG gaffael Pilkington yn 2006.
Aeth Phil i Brifysgol Caergrawnt yn y Deyrnas Unedig, a derbyn BA mewn Gwyddor Deunyddiau yn 1985 a PhD mewn triboleg cerameg peirianneg yn 1988.

Share this post: