Mynd i'r cynnwys

spwpAdmin

Dr Tracy Hanlon

Uwch Reolwr Portffolio – Gweithgynhyrchu’r Dyfodol, Cyngor Ymchwil Peirianneg a’r Gwyddorau Ffisegol (EPSRC)

Dr Robert Quarshie

Cyfarwyddwr (Cadeirydd y Bwrdd Ymgynghorol), Rhwydwaith Trosglwyddo Gwybodaeth (KTN) Deunyddiau